English Deutch Русский Latviešu Norske Svenska
Your shopping cart is empty

Ja Jūs nevarat atrast nepieciešamu produktu mūsu veikalā, uzrakstiet mums pieprasījumu un mēs meklēsim šo produktu mūsu piegādātājus noliktavas.
Garantija

Visām precēm, kuras tiek piedāvātas , ir rupnīcas garantija. Gadījumā, ja Jums rodas problēmas ar preci, lūdzu visspirms sazināties ar mums pa tālruni vai email.

Iegādājoties preci tiek izsniegts garantijas talons. Ar garantijas talonu Jūs varat veikt preces bezmaksas remontu vai  apmaiņu.

Visām piedāvātajām precēm tiek nodrošināta LR likumdošanā noteiktā garantija. Saņemot preci, Jūs saņemat garantijas dokumentus, kuros ir paskaidroti garantijas noteikumi.

Ja garantijas termiņa laikā precei ir konstatēts ražošanas defekts, tiek veikts bezmaksas garantijas remonts vai apmaiņa saskaņā ar ražotāja noteikumiem.

Lai izmantot garantijas iespēju ir nepieciešams uzrādīt garantijas talonu un preces iegādes apliecinošu dokumentu. Lai izvairītos no pārpratumiem, lūdzam rūpīgi iepazīties ar preces lietošanas instrukciju.

Garantijas saistības tiek anulētas gadījumos:

 • ja prece tikusi izmantota ražošanas vajadzībām vai citiem nepieļaujamiem mērķiem;
 • ja prece tikusi lietota neievērojot lietošanas instrukcijā norādītos brīdinājumus;
 • ja uz preces redzamas nekvalificēta remonta zīmes;
 • ja veiktas izmaiņas preces konstrukcijā vai shēmā;
 • ja preces sērijas numurs ir izmainīts, izdzēsts vai nav redzams;
 • Ja precei sabojāta vai nav garantijas uzlīmes;
 • Ja prece tikusi uzstādīta ar nekvalificētu personu.

Bojājumi, kuri anulē garantiju:

 • bojājumi, kurus izraisījusi svešķermeņu, vielu, šķidrumu, kukaiņu iekļūšana preces iekšienē;
 • bojājumi, kurus izraisījusi stihija, ugunsgrēks, sadzīves faktori, nejauši ārējie faktori (strauja sprieguma maiņa elektriskajā tīklā u.c.), kā arī nelaimes gadījumi;
 • bojājumi, kurus izraisījusi neatbilstība barošanas parametru standartiem un citi ārējie faktori;
 • bojājumi, kurus izraisījusi nestandarta vai nekvalitatīvu izlietojamo materiālu, rezerves daļu, komplektējošo materiālu, piederumu, aksesuāru.

Garantija neattiecas:

 • uz izlietošanas materiāliem, piederumu (aksesuāru) komplektiem un barošanas elementiem, ja šādu nomaiņu paredz konstrukcija un tas nav saistīts ar preces izjaukšanu.

Cuberra. EU  nenes atbildību par iespējamo kaitējumu, kuru prece tiešā vai netiešā veidā varētu nodarīt cilvēkiem, mājdzīvniekiem vai mantai.

Garantijas papildus nosacījumi

 • Klientiem, pec pašas vēlešanas, aizliegts sūtīt preci uz grarantijas remontu vai uz apmaiņu bez saskaņošanas;
 • Gadijumā ja prece bija nosūtīta pec klienta pašas vēlešanas bez iepriekšējas saskaņošanas, Cuberra nenes atbildibu ja prece tika nozaudēta vai sabojāta;

Cuberra nesedz transportu izdevumus saistitas ar preces atgriešanu.